Kośćiół Mariacki w Gdańsku

Tablica Jałmużnicza

Anton Moeller pozostawił po sobie dosyć oryginalne dzieło. Prezentacja z dźwiękiem.


Uploaded on authorSTREAM by dorcus

<< New Text >>