Zdjęcia

Gdańsk

 

Miasto, o którym można powiedzieć, że jest fenomenem. Fenomen historii - jako nawiększe i najbogatsze miasto I Rzeczpospolitej, miejsce wybuchu II Wojny Światowej czy też powstania idei Solidarności. Fenomen miejsca - leżące u ujścia nawiększej rzeki Polski, Wisły, do Bałtyku, na skraju Pobrzeży i Pojezierzy Południowobałtyckich. Fenomen ludzi - urodzili się tu Schopenchauer i Farrenheit czy Grass, mieszka w mieście Wałęsa. Fenomen odbudowy - największe w Europie zrekonstuowane po wojnie śródmieście. T wszystko powoduje, że miasto jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejscem w Polsce.